Ürün, Mal ve Hizmet Nedir?

Ürün, Mal ve Hizmet Nedir?

Mal Nedir? Hizmet Nedir?

Mal; ihtiyaçları karşılamak özelliğine sahip olan nesnelerdir.
Gıda maddeleri ya da mobilya gibi.

Hizmet; ihtiyaçları karşılayan maddi varlığı olmayan şeylerdir.
Örneğin; okullar eğitim; hastaneler sağlık; oteller konaklama hizmeti üretip sunarlar.

İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla üretilen somut nesnelere mal denir. Ekmek, şeker, kalem, elbise, otomobil, buzdolabı vs. birer maldır.

İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gerçekleştirilen işlere hizmet denir. Temizlik, ulaşım, bankacılık, işçilik, berberlik, doktorluk, eğitim vs. birer hizmettir. Hizmetleri iki alt gruba ayırmak mümkündür. Doktorlar, berberler, dişçiler, sundukları hizmetler kişisel hizmetlerdir.

Öte yandan kişisel olmayan ancak üretim organizasyonu oluşturan hizmet sınıfı vardır ki bunlara ticari hizmetler sınıfı denir. Bankacılık, ulaşım, ticaret, sigorta ve iletişim en önemli ticari hizmetler arasında yer alır. Mal ve hizmetler ekonomide ihtiyaçları karşılamak amacıyla üretilir. Aralarındaki fark malın somut, hizmetin soyut olmasıdır.

Ekonomi içerisinde mallar, üretiminde kullanılan emeğe göre ikiye ayrılır:

a. Elde Ediliş Biçimine Göre Mallar

Elde edilmeleri için herhangi bir emek ve masraf gerektirmeyen şimdi ve gelecekteki ihtiyaçlarımızı karşılayacak kadar bol miktarda olan hava ve güneş ışığı gibi mallara serbest mal denir. Üretimi için emek harcanan, belirli bir fiyatı olan ve yeryüzünde kıt miktarda bulunan, bu nedenle ekonomik olarak kullanılması gereken mallara ekonomik mal denir. Örneğin otomobil, ev, ekmek, kalem, bilgisayar ekonomik maldır.

Ekonomiyi ilgilendiren yalnızca ekonomik mallardır. Kıt olan ekonomik mallar, emek ve masraf karşılığı elde edilir. Bir malın serbest veya ekonomik mal olması duruma göre değişebilir. Soluduğumuz hava serbest mal iken su altındaki dalgıçlar ve uzayda araştırma yapan astronotlar için ekonomik maldır. Doğada su kaynağı yakınına kamp kurulduğunda su serbest mal iken şehirde evimize ulaşması hizmet gerektirdiğinden ekonomik maldır. Dolayısıyla belli malları serbest veya ekonomik olarak belirlemek mümkün değildir.

EKONOMİK MALIN ÖZELLİKLERİ

  • Belli bir emek sonucu üretilmelidir.
  • İhtiyaca cevap veren malın bir ekonomik değeri vardır. İhtiyacı karşılama sayısı arttıkça ekonomik değeri de artar.
  • Para karşılığında alınıp satılabilmeli yani değişim değerine sahip olmalıdır.
  • Mal ihtiyaçları karşılamalı ve fayda sağlamalıdır.
  • Mal tüketilebilir olmalıdır.

b. Kullanılış Biçimine Göre Mallar

Üretim malı: İnsanların ihtiyaçlarını dolaylı olarak karşılayan mallardır. Üretimmalları, doğrudan tüketilemezler ancak bu mallarla insanın doğrudan tüketebileceği mallar üretilebilir. Üretim malları dayanıklı ve dayanıksız mallar olarak ikiye ayrılır. Dayanıklı üretim malları, üretimi sağlayan ve uzun süreli kullanılan dikiş makinesi, traktör gibi mallardır. Dayanıksız üretim malları ise üretimin gerçekleşmesinde kullanılan kömür, petrol, elektrik gibi mallardır.

Tüketim malı: İnsan ihtiyaçlarını doğrudan gideren mallardır. Bunlar dayanıklı ve dayanıksız tüketim malları olmak üzere ikiye ayrılır. Dayanıklı tüketim malı, faydası bir ya da birkaç kez kullanmakla bitmeyen, uzun süreli kullanılan araba, buzdolabı, bilgisayar gibi mallardır. Dayanıksız tüketim malları insan ihtiyaçlarını doğrudan gideren ekmek, süt, mum, benzin gibi mallardır.

Ürün Nedir?

Ürün, Ekonomide belirli bir malzeme ve insan hizmeti vererek meydana getirilen kullanılabilir yarı işlenmiş veya tamamlanmış maddedir. Ürün, yetiştirilen, yapılan ve bir yerden diğer bir yere taşınan şekillendirilmiş ticari eşyadır.

WhatsApp ile dijital ödeme başladı

18.6.2020 12:06:56

Facebook Pay, WhatsApp'a entegre ederek test ettiği dijital ödemelerini Brezilya'da hayata geçirdi.

Devamı

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Nedir?

8.6.2020 21:06:48

Göndericisi görünen kişi/kuruluş tarafından gönderilip gönderilmediği, alıcısı tarafından okunup okunmadığı KEP ile mümkün

Devamı

Ticaret Bakanlığı’ndan Amazon Türkiye ile Dijital Eğitim İşbirliği

18.5.2020 02:46:52

Ticaret Bakanlığı, Amazon Türkiye ile de dijital eğitim alanında işbirliğine gitti.

e-Ticaret Devamı

eSMM Veteriner Hekimler için zorunlu mu?

15.5.2020 22:12:36

Serbest Meslek Mabuzu Kesen Veteriner Hekimler İçin E-Smm Uygulamasına Geçiş Hakkında Bilgiler

e-SMM Serbest Meslek Makbuzu Devamı

e-Belge nedir? Nasıl Düzenlenir?

10.5.2020 17:46:06

e-Belge nedir? 
e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter, e-İrsaliye, e-SMM, e-MM Nedir?

e-Fatura e-Arşiv e-SMM e-Müstahsil Makbuzu e-İrsaliye e-Dönüşüm e-Belge Devamı

Mali Müşavirler Ne İş Yapar?

4.5.2020 13:42:04

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) Ne İş Yapar? Yeminli Mali Müşavir (YMM) Ne İş Yapar? Mali Müşavir Nasıl Olunur?

Asena Öztürk Devamı

Ticaret Bakanlığından KOBİ’lere e-Ticarette Dayanışma Kampanyası

25.4.2020 11:15:48

Ticaret Bakanlığı KOBİ'leri elektronik ticaret alanında desteklemek amacıyla bir dayanışma kampanyası başlattı.

e-Ticaret Devamı

1 Milyon İstihdam Uygulaması

21.4.2020 12:19:58

Kamuda ve özel sektörde, Bilgi Teknolojileri alanında kariyer sahibi olmak isteyenlerin özgeçmişlerinin oluşturulması kapsamında "1 Milyon Yazılımcı" uygulaması geliştirildi.

Devamı

Proforma fatura nedir ve nasıl düzenlenir?

12.4.2020 17:49:25

Proforma fatura, teklif faturasıdır, ön fatura da denilmektedir. Proforma fatura özellikle dış ticarette kullanılır, uluslararası satış sözleşmesi olarak da nitelendirilir

e-Fatura Fatura Programı eFatura Programı Devamı

ticari1-mobil-uygulamayı-indirin

Giriş Yap Hesap Oluştur