Entegre Yönetim Sistemi Politikası

Bilgi Güvenliği Politikamız

Ticari1 Teknoloji A.Ş. olarak faaliyet alanımızda yer alan konularda; yasal şartların karşılanması, müşterilerin, tedarikçi ve 3. taraf muhataplarımızın ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek şekilde hizmet sunumunun gerçekleşmesi, kaliteli, hızlı ve güvenli bir biçimde sunulan hizmetlere erişimin sağlanması, TİCARİ1 TEKNOLOJİ A.Ş. çalışanlarının bilgi varlıklarına zamanında, eksiksiz, doğru ve kesintisiz biçimde ulaşması büyük önem taşımaktadır. TİCARİ1 TEKNOLOJİ A.Ş. kendisine, müşterilerine ve 3. Taraf muhataplarına ait bilgileri korumak amacıyla ISO/IEC 27001:2013 standardına uygun olarak bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS)'nin kurulmasını kararlaştırmıştır. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurulmasının amacı: Bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kapsamında değerlendirilerek içeriden ve/veya dışarıdan gelebilecek, kasıtlı veya kazayla oluşabilecek tüm tehditlerden korunması ve yürütülen faaliyetlerin etkin, doğru, hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirilmesini temin etmektir.

Bilgi güvenliği, kurumsal bir sorumluluktur ve kurumsal hedeflerimizle aynı doğrultuda yer almaktadır. Bilgi güvenliği süreçlerinin sağlıklı şekilde işletilmesi için gerekli roller tanımlanmış, sorumluluklar belirlenmiş ve sorumlular atanmıştır. Bu sorumluluklar başta bilgi teknolojileri altyapısını kullanmakta olan tüm çalışanları, üçüncü taraf olarak bilgi sistemlerine erişen kullanıcıları ve bilgi sistemlerine teknik destek sağlamakta olan tedarikçilerini kapsamaktadır. TİCARİ1 TEKNOLOJİ A.Ş.'de BGYS'nin kurulması süreci ile birlikte kapsam dahilinde yer alan tüm alanlarda muhtemel risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi, standarda uygun kontrollerle eşleştirilerek kabul edilebilir seviyeye indirilmesi amaçlanmakta ve risk değerlendirme prosedürünün uygulanmasıyla, BGYS'nin kurum içinde canlı tutulması takip edilmektedir.

Faaliyet alanımızda yer alan konularda sunulan hizmetlerin: ISO 20000-1 Bilgi Teknolojisi Hizmet Yönetimi standardına uygun olarak yürütülmesini sağlamak, Hizmet Yönetim Sistemi'nin ve hizmetlerin etkinliğini sürekli arttırmak, Kurumun sunmuş olduğu elektronik uygulamalar üzerinden gerçekleşen tüm işlemlere ilişkin, BT hizmet alt yapısı ve sürekliliğini sağlamak, BT hizmeti sunulan kullanıcı ve paydaşların memnuniyetini sağlamak, müşteri ihtiyaçlarının anlaşılarak önceliklendirilmesi ve bu ihtiyaçların doğru şekilde karşılanması için hizmeti sağlayan bölümler arasında uyumun sağlanması, Bilgi teknolojileri hizmet yönetimi gereklerine uygun, yapı oluşturulmasını, geliştirilmesini ve etkinliğinin sağlanmasına yönelik, gerekli tedbirleri uygulamaya alınması, yasal şartların karşılanması, Risk ve fırsatları etkin şekilde yöneterek ISO 20000 standardının gereklerini yerine getirmeyi ve tüm BT süreçlerinin sürekli iyileştirilmesini taahhüt eder.
Faaliyet alanımızda yer alan konularda sunulan hizmetlerin: ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi standardına uygun olarak yürütülmesini sağlamak, Afet veya herhangi bir acil durum gibi kendi kontrolü dışında gerçekleşen olaylarda; iş sürekliliği planlarını sürekli hazır tutarak ve iyileştirerek öncelikle can güvenliğini sağlamayı, daha sonra da verdiği tüm hizmet ve faaliyetlerden etkilenmemeyi veya daha önce yapılan çalışmalar çerçevesinde öngörülen en az şekilde etkilenmenin sağlanması, Planlarımızın acil durumlarda çalıştığından emin olmak için, kanuni yükümlülüklerimizi, politikalarımızı ve müşteri beklentilerimizi de göz önüne alarak tatbikatlar yapılması, hizmet kesintilerine neden olabilecek olası riskleri belirlemek ve bu risklere karşı önlem almak amacıyla analizlerin gerçekleştirilmesini sağlamak, İş Sürekliliği konularında İç ve dış iletişimi yönetmek, Tedarikçilerin, müşterilerin, pay sahiplerinin, çalışanların, yasal mercilerin, gereksinimlerini yerine getirmek, Müşterilerimizin beklentilerini, kurum politikalarını ve yasal yükümlülükleri dikkate alarak iş sürekliliği planlarımızı hazırlıyoruz,

Bu bağlamda TİCARİ1 TEKNOLOJİ A.Ş. standardın gerekliliklerini yerine getirmek, yasal şartları karşılamak, uygulanabilir tüm kontrollerin etkinleştirilmesini, ayrıca kurulan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'nin yeni uygulama alanları ve gelişen teknoloji ile her yıl düzenli aralıklarla sürekli iyileştirilmesini taahhüt eder.

 

Giriş Yap Hesap Oluştur
WhatsApp