KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Ticari1.Com Kullanıcı Üyelik ve Hizmet Satış Sözleşmesi (KÜHS)
1. Taraflar
1.1. Ticari1 Teknoloji A.Ş. Yıldız Posta Cad. No.22 / 4 Gayrettepe/İSTANBUL,
Tel:0212 212 42 32 (Sözleşmede "Ticari1 AŞ" olarak anılacaktır).
1.2. Adı/Soyadı/Ünvanı:[[sozlesme.Alici_AdSoyad]] [[sozlesme.Alici_Unvan]] Adres: [[sozlesme.Fatura_Adres]] Email : [[sozlesme.Alici_Email]] Telefon: [[sozlesme.Telefon]] (Sözleşmede "Müşteri" veya "Üye" olarak anılacaktır).
2. Tanımlar
• Genel Ağ "internet",
• www.Ticari1.com internet alan adı/adresi üzerinden yayınlanan ağ sayfaları ve buna bağlı tüm sayfalar "Site",
• Tüm yasal hakları Ticari1 AŞ'ye ait olup, Ticari1 AŞ tarafından geliştirilen ve işletilen, Ticari1.com alan adına bağlı alan adları üzerinden erişilerek kullanılan yazılım sistemi, ürün ve hizmetleri "Ticari1" veya "Sistem",
• Müşteri'nin Ticari1 sistemini kullanan, yetkili her bir kişisi "Kullanıcı",
• İşbu sözleşme "Sözleşme",
• Müşteri'ye verilen Sistem kullanım hizmeti, "Üyelik" olarak anılacaktır.
3. Sözleşme Konusu
3.1. İşbu Sözleşme'nin konusu, Ticari1 AŞ'nin sahibi bulunduğu Ticari1 Sistem'inden üyenin yararlanma şart ve koşullarının belirlenmesidir. Sözleşme'de belirtilen hüküm ve şartlarla Ticari1 AŞ, sözleşme kapsamında açıklanan içerikteki Ticari1 yazılım ürün ve hizmetlerini internet üzerinden kullandırmayı, Müşteri ise işbu sözleşme ile kendisine düşen yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.2. İşbu Sözleşme ile Üye, Site'den erişilebilen ve işbu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçasını oluşturan Gizlilik Politikası'nın tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.3. İşbu sözleşme ile Müşteri'ye ilgili maddelerde belirtilen koşullarda, sadece Sistem kullanım hizmeti verilmekte olup, yazılım satışı veya yazılım lisansı telif hakkı satışı yapılmamaktadır. Müşteri'ye verilen Üyelik ve Kullanıcı hakkının devri Ticari1 AŞ'nin yazılı iznine bağlıdır.
4. Kapsam
4.1. Müşterinin Yararlandığı Ürün/Hizmet ve Fiyatı
Müşteri, Sistem'de, gerekli alanları eksiksiz doldurarak onayladığı üyelik formu ile; seçtiği [[sozlesme.Siparis_Urunler]] adındaki ürün/hizmetten yararlanma hakkına sahiptir.
Ürün, hizmet, paket: [[sozlesme.Siparis_UrunAciklamasi]]
Fiyatı: [[sozlesme.Siparis_UrunFiyatı]] TRY
4.2. Faturalama ve Ödeme Şekli
Müşteri'nin Site'den aldığı, [[sozlesme.Siparis_Urunler]] ürün/hizmet veya paketi,aylık periyotlarla düzenli olarak kendisine faturalanıp, faturada belirtilen vadelerde [[sozlesme.Odeme_Tipi]] ödeme yöntemi ile Müşteri'den tahsil edilir.
Ticari1 AŞ, Müşteri'nin kredi kartı ile yaptığı ödemeleri, anlaşmalı olduğu yetkili ödeme kuruluşları, banka pos cihazları veya kredi kartı sanal posları üzerinden, otomasyon yoluyla tahsil edebilir.
Ticari1 AŞ, tahsilat kabul ettiği ödeme yöntemlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Müşteri, yapacağı ödemelerle ilgili olarak, Ticari1 AŞ'nin belirlediği ödeme yöntemlerinden herhangi birini kullanmak üzere, ödeme yönteminde değişiklik yapabilir.
4.3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
4.3.1. İade Süreci ve Cayma Hakkı:
Her türlü yazılım ve programlar, niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünlerden sayılır ve cayma hakkı kullanılamaz ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun; "Tüketici, Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde de tüketici cayma hakkını kullanamaz." der.
Ancak, Ticari1 AŞ'nin kanun kapsamında kendisine tanınan hakkı saklı kalmak kaydıyla, Müşteri; Sistem'e kayıt olup Üye olduktan sonraki ilk 3(üç) gün içinde satınaldığı ürün, hizmet veya paketten cayabilir ve yaptığı ödemenin iadesini isteyebilir. Bu durumda Ticari1 AŞ; Müşteri'nin yaptığı ödemeyi, engel bir durum olmadıkça aynı ödeme yöntemi ile, eğer bu mümkün değilse en uygun ödeme yöntemi ile eksiksiz olarak iade eder. Ticari1 AŞ, yasanın kendisine tanıdığı hakka dayanarak, hizmet îfası başlayan Müşteri'ye, Cayma Hakkı'nı kullandırmayabilir.
4.3.2. Sistem, Üye ve Kullanıcı'lara iş süreçleriyle ilgili olarak, Sistem'in o anki mevcut işlevselliği çerçevesinde, kayıt yapma, saklama, görüntüleme ve iş süreçlerini yürütme hizmeti vermektedir.
4.3.3. Sistem, Üye'nin Sözleşme konusu ve kapsamı hizmetlerden, teknik sorunlar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.
4.3.4. Ticari1 AŞ, Üye'lerin veri ve bilgilerinin saklanması için uygun göreceği büyüklükte kota tahsisi yapabilir ve istediği zaman bu kotaları artırıp azaltabilir. Ticari1, Üye'lerin hizmetlerden yararlanmaları sırasında Sistem'de bulunduracakları verileri, bilgilerin bazılarını veya tamamını uygun göreceği peryotlarla yedekleme, silme yetkisine sahiptir ve bu yedekleme, silme işlemlerinden dolayı sorumlu tutulamaz.
4.3.5. Üye'nin Sistem'i kullanmaya başladıktan sonra, Sistem üzerinden onaylayarak satınaldığı ek servis ve işlevsellikler, Sistem tarafından ayrıca bir sözleşmeyle bağlanmadıkları sürece, ayrıca ücretlendirilecek olsalar bile, doğal olarak bu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçasıdır.
4.3.6. Ticari1 AŞ, Sistem kullanımı ile ilgili sunulan ürün/hizmet, iş süreçleri, işlevsellik, tarife, paket, içerik ve fiyatlarını değiştirme hakkını her zaman saklı tutar.
4.3.7. Üye, Üyelik kaydı yapmakla ve Sistem'deki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyete sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunu, işbu Sözleşme'yi, daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu, anladığını ve Sözleşme'de yazan şartlara bağlı olduğunu kabul eder.
4.3.8. Üye, Site'den üye olduğu sırada bildirdiği tüm tüzel veya özel (kurumsal veya kişisel) erişim ve iletişim bilgilerinin doğruluğunu ve bu bilgilerin yanlış olmasından dolayı Ticari1 AŞ için oluşacak zararları aynen ve derhal karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.
4.3.9. Üye ve Kullanıcı'lar, Ticari1'in dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi, kullanıcı davranışlarını ve yapılan işlemleri izleyebileceğini ve Ticari1 AŞ'nin Sistem'i ticari amaçla kullanabileceğini kabul eder.
4.3.10. Üye, kendisinin belirlediği veya Sistem tarafından kendisine verilen kullanıcı adı ve şifresini kimseye veremez, söz konusu şifrenin kullanım hakkı sadece Üye'ye aittir. Bu nedenle doğabilecek tüm sorumluluk halleri ile üçüncü kişiler tarafından Ticari1 AŞ'ye karşı ileri sürülecek talep ve suçlamalara karşı, Ticari1 AŞ'nin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakları saklıdır.
4.3.11. Müşteri, sicil, adres, faturalama vb güncel kayıt bilgilerini; doğru, eksiksiz bir şekilde vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlâl edilmiş sayılacak ve Üye ve Üye'nin Kullanıcı'ları bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.
4.3.12. Üye ve Kullanıcı'ları, Site, Sistem ve üçüncü taraf sitelerdeki kişisel şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlâllerinden Ticari1 AŞ ve/veya Sistem sorumlu tutulamaz.
4.3.13. Üye ve Kullanıcı'ları, Sistem kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da Sistem'in kaynak kodlarını bulmak veya elde etmek amacıyla herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını, aksi halde ve 3. kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olup, hakkında hukuki, cezai işlem yapılacağını ve oluşan zararı tazmin edeceğini peşinen kabul eder.
4.3.14. Üye veya Kullanıcı'ları, Sistem içindeki faaliyetlerinde, genel ahlâka ve yasalara aykırı, 3. kişilerin haklarını zedeleyen, müstehcen, saldırgan, yanıltıcı, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını, Sistem'i diğer üye veya kullanıcılarının güvenliğini ihlâl edecek şekilde kullanmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendileri sorumludur. Sistem yetkilileri tarafından, zayıflık/zafiyet oluşturacak şekilde kötü niyetli kullanım tespit edildiğinde (bahse konu olan güvenlik riskinin önemi ve şiddetine bağlı olarak gerektiğinde bildirim ve uyarıda bulunmadan); Ticari1 AŞ, sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir. Böylesi durumlarda, Ticari1 AŞ ve Sistem yetkilileri, bu tür Üye ve/veya Kullanıcı'nın kullanımını durdurabilir, veri, bilgi ve hesaplarını tamamen kaldırabilir, verilen hizmetlerden Üye'yi menedebilir ve yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar.
Bu sebeple veya yürürlükteki âmir mevzuat gereğince, resmî makamlardan usulünce gelecek bilgi taleplerine cevaben, bilgi paylaşma hakkını saklı tutar.
4.3.15. Üye'nin ve Üye'nin Kullanıcı'larının, Sistem üzerindeki yaptıkları kayıtlar ve işlemlerin gerçekliği kendilerini bağlar. Sistem, kullanıcıların yaptığı her türlü işlem ve kayıtların sonuçları veya gerçekliğinden berîdir ve sorumlu değildir.
4.3.16. Ticari1 AŞ, işbu Sözleşme'yi ve sözleşmeden doğan tüm mali haklarını, bildirimsiz olarak istediği zaman başka bir kuruma, şirkete veya tarafa kısmen veya tamamen devredebilir. Ancak, Üye, işbu Sözleşme'yi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez, Müşteri'nin bu türden bir devir girişimi geçersizdir.
4.3.17. Fikri Mülkiyet-Telif Hakları
Sistem'de ve Site'de yer alan ünvan, işletme adı, logo, tasarım, marka, patent, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikrî mülkiyet hakları, Ticari1 AŞ'ye veya belirtilen ilgilisine aittir. İşbu Sözleşme; Üyelik, Sistem'in kullanılması veya verilen hizmetlerden yararlanılması, söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda, Müşteri'ye hiçbir hak vermez.
Ticari1 ürün/hizmetleri, telif hakkı yasaları ile 556 sayılı ve 27 Haziran 1995 tarihli Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Türk Ticaret Kanunu ile diğer fikir eserleri yasaları ve anlaşmaları ile birlikte uluslararası telif hakları anlaşmaları ile korunmuştur.
4.3.18. Gizli Bilgi ve Gizlilik:
Ticari1 AŞ, Üye ve Kullanıcı'ların Sistem üzerinde kaydettiği kişisel veya ticari bilgileri 3. kişilere açıklamayacaktır. Bu bilgiler; kurum/kişi ad-soyadı, adres, IP(internet tanımlama numarası), telefon, e-posta vb. iletişim bilgileri gibi Kullanıcı'yı tanımlamaya yönelik veya Üye'nin ticari faaliyetlerine yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca 'Gizli Bilgiler' olarak anılacaktır.
Üye ve Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere kendisine ait bilgileri, Ticari1 AŞ'nin iştirakleri, iş ortakları ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Müşteri'nin bu bilgileri, Sistem bünyesinde müşteri profili belirlemek, Sistem'i iyileştirmek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak, istatistiksel çalışmalar yapmak ve Müşteri faydasına önerilerde bulunmak amacıyla kullanılabilecektir.
Gizli Bilgiler, ancak resmî makamlardan usulünce gelecek bilgi taleplerine istinâden ve yürürlükteki âmir mevzuat gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu hallerde, resmi makamlara açıklanabilecektir.
4.3.19. Garanti Vermeme:
Ticari1 AŞ, Sistem ve varsa Üye'nin sonradan aldığı ek hizmet ve işlevselliklerin, eksiksiz, mükemmel olup, Üye ve Kullanıcı'ların tüm talep, beklenti ve isteklerine uygun olduğunu, hizmetlerin her zaman ve her durumda zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, hizmet kullanımından elde edilen bilgi ve sonuçların her zaman doğru ve güvenilir olacağını, garanti etmez.
Sistem, olduğu gibi ve mümkün olduğu kadar temelinde sunulmaktadır. Belirli bir sektör, iş alanı veya amaca uygunluk, sunulan ürün ve hizmet süreçlerini ihlâl etmeme, Müşteri'nin beklentisi dışında olma noktasında, yasal, doğrudan veya dolaylı, hiçbir garantide bulunmamaktadır. Bu madde, uygulanabilir yasaların izin verdiği azamî ölçüde geçerlidir.
5. Sözleşmenin Sona Ermesi (Feshi)
Müşteri, 10(on) gün önceden haber vermek koşuluyla, istediği zaman Sözleşme'yi feshedebilir.
Ticari1 AŞ, Üye'nin, Sözleşme'nin herhangi bir hükmünü ihlâl etmesi durumunda Müşteri'nin Üyelik'ini iptal ederek, Sözleşme'yi tek taraflı olarak feshedebilecektir.
Müşteri'nin, Sözleşme şartlarından herhangi birini ihlâl etmesi veya ücretleri tarihinde ödememesi halinde; Ticari1 AŞ, Müşteri'nin Üyelik'ini iptal ederek, tüm hesap kullanımlarını, erişimi ve verdiği hizmetleri durdurabilir.

Müşteri'nin ödemeleri vadesinde yapmaması nedeniyle, hizmetin durdurulmasını müteakip 10(on) gün içinde bu durumu ortadan kaldıracak şekilde ödeme yapmaması halinde; Ticari1 AŞ, sözleşmeyi tek traraflı olarak feshedebilir ve Üye, Kullanıcı hesaplarını ve Üye'nin tüm verilerini tamamen kaldırabilir.
Ticari1 AŞ, Sözleşme'nin Müşteri tarafından feshi halinde, Müşteri'den fesih anına kadar verilen hizmetlerle ilgili hak talep edebilir.Müşteri'nin sözleşmeyi feshi tarihinden itibaren Müşteri'ye verilen hizmet durdurur ve hizmetin durdurulmasından sonraki süreler için Müşteri'den hak talep edemez.
Müşteri, Sözleşme'yi tek taraflı olarak fesih etse bile, bu fesih işleminden önce, üyeliği sırasında gerçekleştirdiği tüm işlemlerinden ve iletişim ve faaliyetlerinden sorumlu olacağını, ihtilâf halinde Sistem'deki kayıt, veri ve bilgilerin tamamen geçerli olduğunu kabul eder.
6. Sözleşme Süresi
Sözleşme, fesih yoluyla Üyelik'in iptal edilmesine kadar, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 12 aylık süreyle yürürlükte kalır.
Sözleşme, süresi dolduğunda ve taraflardan birince fesih edilmediği sürece; ürün, hizmet, tarife, paket ve varsa alınan ek hizmetlerin güncel fiyatları ve işbu sözleşmedeki süre ile kendiliğinden yenilenir.
7. Genel Hükümler
İşbu sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yürütülür. İşbu Sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda İstanbul (Merkez) Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.
Taraflar'ın gösterdiği yasal yerleşim yerlerine yapılan her türlü bildirim, taahhütlü olması şartıyla tebliğ edilmiş sayılır. Adres değişiklikleri en az 1 (bir) hafta öncesinden yazılı olarak bildirilmedikçe yukarıda adreslere yapılan bildirim geçerli kabul edilecektir.
İşbu Sözleşme maddelerinden herhangi biri geçersiz sayılır ya da iptal edilirse, bu hal sözleşmenin diğer maddelerinin geçerliğine etki etmez.
İşbu Sözleşme, Üye'nin DD/MM/YYYY tarihinde Üye olması anında karşılıklı olarak akdedilmiş ve yürürlülüğe girmiştir.

Giriş Yap Hesap Oluştur
WhatsApp